Portal
www.warszawa1939.pl


Podstawowym medium, za pośrednictwem którego Fundacja prowadzi swoją działalność, jest portal internetowy www.warszawa1939.pl założony w lutym 2001 r. przez Fundatora.

Portal od momentu powstania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym i jest tworzony przez hobbystów.

Jedenastoletnia systematyczna praca nad jego rozbudową doprowadziła do powstania kilku głównych działów:

Architektura Przedwojennej Warszawy

Najstarsza część portalu, uruchomiona w lutym 2001 r., jest wędrówką po Warszawie z 1939 r.
W oparciu o ortofotomapę (fotoplan) wykonaną w 1935 r. powstaje baza zdjęć historycznych przedstawiających budynki i budowle przedwojennej Warszawy – po kliknięciu na mapie użytkownik przechodzi do wybranego obiektu.

Każdy obiekt jest zaznaczany na planie odpowiednim kolorem (np. zielony – istnieje obecnie, czerwony – nie istnieje). Do każdego budynku, w oparciu o materiały historyczne oraz współczesne opracowania, dodawany jest opis historyczny. W przypadku prezentowania budynku obecnie istniejącego opis jest wzbogacony o zdjęcia współczesne. Obecnie (luty 2007 r.) w portalu prezentowane są zdjęcia około 1.560 obiektów, a liczba plików graficznych przedstawiających stan historyczny, stan współczesny, przebudowy, detale wystroju, itp. wynosi około 5.800 plików.

Autorska koncepcja Fundatora, polegająca na prezentacji poszczególnych budynków w powiązaniu z ortofotomapą, znalazła już swoich naśladowców m.in. w Sopocie i Turku.

Dodatkowo w ramach portalu jako oddzielny dział zaprezentowane są wszystkie zdjęcia wykonane po 1935 przez Referat Gabarytów – jednostkę organizacyjną Wydziału Planowania Miasta Zarządu Miasta. Kolekcja obejmuje około 3.400 zdjęć warszawskich budynków.


Biblioteka Przedwojennej Warszawy

Internetowa czytelnia książek o Warszawie i jej architekturze. Obejmuje kilkanaście pozycji książkowych, oraz wybór artykułów z Tygodnika Illustrowanego z lat 1859 -1939. Prezentuje też „Opowieści kustosza” – opracowania napisane przez Kustosza Muzeum oraz Fundatora w oparciu o ciekawe materiały historyczne, do których udało się dotrzeć, bądź przedstawiające ciekawostki warszawskie, niewidoczne na pierwszy rzut oka – jak np. kolejne koncepcje urbanistyczne Ochoty, czy ślady po niezrealizowanych ulicach i placach. Biblioteka, podobnie jak Muzeum, jest prowadzona przez dr Krzysztofa Jaszczyńskiego.

Równolegle, w lutym 2007, Fundacja rozpoczęła prace nad cyfrową biblioteką varsavianów, której celem jest zaprezentowanie jak najszerszej rzeszy miłośników i sympatyków starej Warszawy cyfrowych wersji publikacji na jej temat. Fundacja zamierza umieszczać w tej bibliotece przede wszystkim materiały, jakie zostały opublikowane przed wybuchem II-giej wojny światowej.


Detal Przedwojennej Warszawy

Dział prezentujący detale wystroju miasta i budynków – tabliczki adresowe, stare latarnie opisane cyrylicą, przedwojenne przykrywy włazów do systemu wodno-kanalizacyjnego, kapliczki, tablice pamiątkowe i inne historyczne elementy, które mimo posiadanej wartości historycznej, często są niszczone w wyniku przeprowadzanych remontów i modernizacji. Dział powstaje przy współpracy ze społecznością internetową zgromadzoną wokół portalu www.werttrew.fora.pl


Muzeum Przedwojennej Warszawy

Zapraszamy do internetowego muzeum prezentującego zdjęcia dokumentów, przedmiotów i innych eksponatów związanych z życiem codziennym miasta i jego mieszkańców. Legitymacje, bilety, dowody osobiste, rachunki, psie medaliki, butelki i inne eksponaty przedstawiają Warszawę dnia codziennego, tę ukrytą w torebkach, portfelach, szafkach w mieszkaniach, bądź na dnie szuflad biurek. Zaszczytną funkcję kustosza Muzeum pełni dr Krzysztof Jaszczyński, dzięki któremu Muzeum prezentuje już około 350 obiektów.Wszystkie działy portalu funkcjonują w oparciu o autorską bazę danych opracowaną i stworzoną przez dr Krzysztofa Jaszczyńskiego.

Portal www.warszawa1939.pl od 11 lat działa między innymi dzięki pomocy jego gości. Podobnie jak w portalach typu Wikipedia, wiedza i materiały zgromadzone na portalu warszawa1939.pl to efekt współpracy wielu osób, które pomogły i wciąż pomagają w gromadzeniu materiału ikonograficznego przedstawiającego dawną Warszawę. Wśród osób współpracujących z portalem znajdują się nie tylko mieszkańcy Warszawy, kolekcjonerzy, ale i pasjonaci z terenu Polski oraz spoza jej granic.

O popularności portalu świadczą też otrzymywane e-maile, które są pisane zarówno przez seniorów pamiętających miasto prezentowane na zdjęciach sprzed 70 lat, przez potomków dawnych mieszkańców Warszawy, mieszkających obecnie poza granicami kraju i szukających korzeni swoich rodziców i dziadków, jak i przez obecnych mieszkańców Warszawy (w każdym wieku) pragnących poznać historię swojego miasta.Zapraszamy też do zapoznania się z informacjami o portalu na tej podstronie.
ostatnia aktualizacja luty 2012