Fundacja "Warszawa1939.pl"


Celem Fundacji, założonej przez Ryszarda Mączewskiego, jest prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej w zakresie popularyzacji wiedzy o dawnej Warszawie przede wszystkim poprzez:

- popularyzację wiedzy o architekturze przedwojennej Warszawy i prezentację historycznych zdjęć warszawskich budynków i budowli,
- popularyzację wiedzy o historii Warszawy.

Fundacja stawia sobie także za cel gromadzenie w wersji elektronicznej materiałów, takich jak plany, zdjęcia, filmy, książki, czasopisma, gazety, dokumenty, itp., związanych z Warszawą, warszawskimi instytucjami oraz mieszkańcami miasta.
Podstawowym medium, za pośrednictwem którego Fundacja prowadzi swoją działalność, jest portal www.warszawa1939.pl założony w lutym 2001 r. przez Fundatora. Systematyczna praca nad rozbudową portalu doprowadziła do powstania kilku głównych działów:

- Architektura Przedwojennej Warszawy

- Biblioteka Przedwojennej Warszawy

- Detal Przedwojennej Warszawy

- Muzeum Przedwojennej Warszawy

Wszystkie działy portalu funkcjonują w oparciu o autorską koncepcję prezentacji danych (Ryszard Mączewski i Krzysztof Jaszczyński) oraz z wykorzystaniem autorskiej bazy danych opracowanej i stworzonej przez Krzysztofa Jaszczyńskiego.

Więcej szczegółowych informacji o portalu znajduje się na odrębnej podstronie.
Fundacja stara się utrzymywać kontakt z varsavianistami oraz konsultować z nimi zawartość merytoryczną portalu. Swój wkład w opisy mają między innymi: pani Małgorzata Omilanowska (IS PAN), pan Jarosław Zieliński, pan dr Marek Ostrowski (UW).

Obecna zawartość portalu Fundacji to także efekt dotychczasowej współpracy z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, z magazynem „Stolica” (kontynuującym działalność tygodnika „Stolica”), magazynem „The City Voice”, Muzeum Niepodległości, Towarzystwem Przyjaciół Fortyfikacji – oddział Warszawa, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, i in.

Jednym z celów Fundacji jest także informowanie gości portalu o interesujących wystawach i publikacjach poświęconych architekturze Warszawy – organizowanych przez instytucje, jak na przykład.: Muzeum Narodowe w Warszawie, Archiwum Państwowe, Muzeum Niepodległości, jak i przez osoby prywatne: Rafała Chwiszczuka, Rafała Bielskiego, Roberta Marcinkowskiego.


Warszawa, 2007